Corona: Subsidie voor handel, horeca en diensten

Handelaars, horeca-uitbaters en ondernemers uit bepaalde sectoren kunnen een subsidie aanvragen voor kosten om hun bedrijf toekomstbestendiger te maken.

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Kleine ondernemingen in de sector handel, horeca of particuliere diensten.
 • Ondernemingen die taxidiensten aanbieden.
Bekijk de volledige lijst met handelszaken, horeca en dienstverlenende bedrijven die in aanmerking komen voor toelage in het reglement.

Voorwaarden

 • Je handelszaak of onderneming is als actieve onderneming geregistreerd in de kruispuntbank van ondernemingen.
 • Je hebt maximaal 50 werknemers in dienst.
 • Je hebt een jaaromzet en een balanstotaal van maximaal 10 miljoen euro.
 • Je baat minstens 1 vestigingsadres uit in Leuven die:
  • In overeenstemming is met de stedenbouwkundige voorschriften.
  • Een socio-economische vergunning of kleinhandelsvergunning heeft, (indien vereist).
  • In orde is met alle wettelijke verplichtingen.

Wie komt er niet in aanmerking voor de subsidie?

 • Medische, paramedische en vrije en intellectuele beroepen behalve als ze een vrij toegankelijke commerciële ruimte hebben.
 • Dienstverlenende intellectuele beroepen of kantoorfuncties die geen vrij toegankelijke commerciële ruimte hebben.
 • Groothandel, bij gemengde activiteit is de ingeschreven hoofdactiviteit in de Kruispuntbank doorslaggevend.

Welke kosten komen in aanmerking?

Investeringen in digitalisering

Voorbeelden

 • Kosten voor ontwikkeling of uitbreiding van webshops of websites
 • Investeringen in elektronisch betaalsysteem of kassamateriaal
 • Investeringen in leveringssystemen met bijhorende software
 • Kosten voor dataverzameling en dataverwerking die nodig zijn voor slimme verkoop, slimme marketing of slimme logistiek
 • Kosten voor individuele opleidingen over deze investeringen
 • Directe en indirecte marketingkosten bv. fotografie, copyrightkosten, vertaling van teksten...

Voorwaarden

 • Je moet een duidelijk aantoonbare link kunnen aantonen met de bedrijfsactiviteit.
 • De ingebrachte investeringen moeten boekhoudkundig minstens een afschrijvingsperiode van 2 jaar hebben.
 • De factuurdatum van de ingebrachte kosten mag niet ouder zijn dan 16 maart 2020.

Bedrag

Maximaal 75% van de totale kosten, maximum 5000 euro

Opleidingskosten

Voorbeelden

 • Volgen van workshop, netwerksessie...
 • Opleiding voor het personeel...

Bedrag

 • Maximum 500 euro per opleiding, ongeacht het aantal deelnemers van de zaak.
 • Je mag meerdere opleidingen ingeven, het totaalbedrag per aanvrager is maximum 2500 euro per jaar.
 • Het bedrag komt overeen met het bedrag dat je nog moeten betalen, na aftrek van eventuele andere toelagen voor dezelfde opleiding. 

Ondernemerscollectieven

Wat?

Een ondernemerscollectief is een overkoepelende en collectieve organisatie die samen aan een project werken om elkaar te ondersteunen. Bv. samen een winkelruimte innemen, samen een promotieactie of een webshop opzetten, een gezamenlijk kwaliteitslabel opzetten…

Voorwaarden

 • De ondernemerscollectief bestaat uit minstens 3 zelfstandigen.
 • Een ondernemerscollectief kan voor maximaal 2 activiteiten een toelage krijgen in de loop van het jaar.

Voorbeelden

 • Kosten van de voorbereidingswerkzaamheden zoals: coachingsessies, workshops, lezingen, netwerksessies…
 • Kosten voor sprekers, gespreksbegeleiders, coaches...
 • PR en communicatiekosten
 • Administratieve kosten voor dossieropmaak, boekhouding, financiële analyse...
 • Werkmateriaal voor pandinrichting

Wat komt er niet in aanmerking voor de subsidie?

 • Cateringkosten
 • Investerings- en exploitatiekosten voor de permanente uitbating van het collectief.

Bedrag

 • Maximaal 80% van de totale subsidiabele kost van de activiteit.
 • Maximum 2500 euro per activiteit.

Wanneer aanvragen?

Er zijn 2 beoordelingsperiodes:

 • 1 april tot 30 juni 2021: Na deze periode wordt het beschikbare budget toegewezen pro rata de ontvangen en goedgekeurde dossiers. 
 • 1 september tot 1 november 2021: Als er nog budget over is.
Deze verdeling van de budgetten kan nog aangepast worden, afhankelijk van de de interesse.

Hoe aanvragen?

Als je voor meerdere categorieën een aanvraag wil doen, bezorg je ons per categorie de gevraagde documenten en het formulier.

1. Vul documenten in

 • Voor alle aanvragen:
 • Enkel voor de aanvragen voor een ondernemingscollectief
Downloads

2. Bezorg ons de gevraagde documenten

Dienst economie en handel

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Reglement

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.